Pri izvedbi fasada pazimo na kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine fasadni sustav, jer su svi slojevi jednako važni, kao što je važan i način na koji se ugrađuju. Tek kada je to kvalitetno izvedeno, tada može na kvalitetan način ispuniti svoju funkciju. U prvom redu zaštitnu, a potom i estetsku, jer je fasada znak prepoznatljivost objekta, bez obzira da li je riječ o zgradi ili obiteljskoj kući.

IZRAĐUJEMO SVE VRSTE FASADA:

 • stiropor ili demit fasade
 • Vapneno cementna sustav fasada (klasična fasada)
 • toplinski fasadni sustav s toplinskom žbukom
 • toplinski fasadni sustav s pločama
 • toplinsko-izolacioni sustavi

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetska učinkovitost je velika ušteda na određeni rok, ali i zdraviji život.

Demit fasade

Demit fasada omogućuje uštedu do 60% u troškovima grijanja. Izvedba fasade osigurava ugodne uvjete boravka u prostoru: ljeti hladno, zimi toplo; uz dulji vijek trajanja i ekonomičnije održavanje. Kod kvalitetno izvedenih fasada ne postoji mogučnost gljivica i truljenja u prostoru. Vremenski faktori na demit fasade od stiropora ili od kamene vune nemaju utjecaj. Njihova trajnost je tridesetak godina. Izrada demit-fasade obuhvaća:

 • pripremu zida na koji se postavlja
 • postavljanje izolaciijskih ploča od stiropora
 • postavljanje zaštitnih mrežica

Nanošenje zaštitnog i dekorativnog sloja.

Ploče se lijepe namjenskim ljepilima i fiksiraju tiplama. Cijela površina se pažljivo ravna i nivelira, čime se stvaraju uvjeti za kvalitetno nanošenje sloja i izradu tekstura fasade.

Posebna pažnja se poklanja obradi lukova, rubova i drugih površina, koje zahtijevaju dodatnu obradu. Pored namjenskih mrežica i tipli za obradu rubova, lukova i drugih zahtjevnih površina se koriste namjenski profili.

Demit fasade mogu se izvoditi različitim debljinama stiropora, a cokl šine se određuju također u skladu sa postavljenim stiroporom.

Fasade od kamene vune

Izolacija fasade nemali je financijski izdatak koji često rezultira odabirom jeftinijih materijala koji ne mogu rezultirati najkvalitetnijim rješenjem. Izolacijski materijal je u sustavu fasade najvažnija komponenta koja se sama isplaćuje kroz par godina i gdje se male razlike u cijenama ne mogu usporediti s benefitima koje daje. Fasade od kamene vune su toplinska zaštita za velike uštede. Za izolaciju fasade je bitno odabrati toplinsko-izolacijski materijal kojim se mogu ostvariti svi uvjeti zdravog i ugodnog stanovanja. Izostankom samo jednog nećemo postići željenu kvalitetu boravka u prostorima u kojima boravimo.

Fasadna izolacijska ploča od kamene vune ispunjava sve važne uvjete za kvalitetnu izolaciju fasade:

 • Toplinska zaštita i ušteda.
 • Protupožarnost – proizvodi od kamene vune spadaju u najvišu kategoriju (klasu) negorivosti A1čime se ostvaruju najviši standardi sigurnosti objekata u slučaju izbijanja požara.
 • Paropropusnost – kamena vuna je i do 60 puta paropropusnija od drugih izolacijskih materijala!
 • Zvučna zaštita – zbog svoje vlaknaste strukture koja omogućava ‘upijanje’ zvuka, kamena vuna zadovoljava najviše zahtjeve u pogledu zvučne izolacijske moći.
 • Elastičnost – kamena vuna kao elastičan materijal ima veliku otpornost na udar (npr. udar tuče) i sposobnost ‘amortiziranja’ udaraca.
 • Otpornost na kemikalije i insekte -kamena vuna je otporna na kemikalije i insekte koji se mogu nastaniti u nekim drugim izolacijskim materijalima.
 • Stabilnost i trajnost – kamena vuna je izuzetno stabilna kod visokih ili niskih temperatura i njihovim naglim promjenama. Ne stari, ne drobi se niti raspada. Time se osigurava cijeloživotno rješenje toplinske izolacije vanjskih zidova.
 • Povrat investicije u izolaciju fasade od kamene vune -parametar koji najbolje govori o isplativosti ulaganja u toplinsku izolaciju je potrošnja energenata, a time i povrat investicije uložene u toplinsku izolaciju zgrade.