Iskopi su osnovni i početni zemljani radovi koji omogućavaju sve ostale zemljane i građevinske radove.

Obuhvaćaju procese i zahvate rastresanja ili razaranja prirodne građe prostora u kojem se izvode. U većini slučajeva obuhvaćaju također istovremeno izmještanje iskopanog materijala izvan prostora.

Naša iskustva obuhvaćaju sve vrste iskopa.

Bogato iskustvo u niskogradnji

 • dovoz i nasipavanje zemlje, šljunka
 • izgradnja prilaznih cesta do asfaltiranja
 • izvedbe nasipa uz ceste
 • izvedbe šahtova, bazena
 • iskopi za temelje i betonaže
 • izgradnja potpornih zidova
 • iskopi za polaganje kanalizacije

Pripremni radovi

Pripremni radovi vrlo su bitni u početnim fazama građevinskog projekta, stoga učinkovitost izvedbe mora biti potkrijepljena svim tehničkim karakteristikama i čimbenicima, a materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima.

Premda gradilišta mogu biti najraznovrsnija, kako u visokogradnji tako i u niskogradnji, zahtjevaju prefesionalnost i tehničku osposobljenost izvođača.

To su, ovisno o vrsti gradilišta, npr:

 • rasčišćavanje terena i uklanjane raslinja
 • izgradnje prilaznih staza i puteva
 • površinski iskopi
 • iskopi za temeljenje objekta
 • široki iskopi
 • utovar i prijevoz materijala
 • izrada nasipa
 • betonaže i potporni zidovi,
 • izgradnja infrastrukture za potrebe gradilišta ili objekta
 • drenaža, i ostalih potrebnih radova na oblikovanju gradilišta

Ove poslove, djelomično ili kompletno, izvodimo pri svakoj gradnji objekata, ovisno o zahtjevnosti terena, odnosno gradilišta.

Fanjak d.o.o., posjeduje potrebnu  mehanizaciju i ostale strojeve potrebne za obavljanje radova. Višegodišnjim smo radom i u ovoj vrsti niskogradnje pokazali stabilnost, ozbiljnost i profesionalnost i kvalitetno izveli sve radove u potrebnim rokovima i omogućili planirani tijek ostalih radova.